top of page

Privatlivspolitik

1. Introduktion

CO2Food leveres af DVJ Insights.

DVJ Insights behandler data om dig, når du benytter vores tjeneste, og derfor får du nedenstående oplysninger.

2. Dataansvarlig

DVJ Insights, Ny Carlsberg Vej 80, 1760 København, er den dataansvarlige. Det betyder, at dette selskab er ansvarligt for behandlingen af dine personoplysninger.

Relevant personale i DVJ Insights har adgang til personoplysninger om dig på brugerniveau, hvis det er nødvendigt for at udvikle, forbedre eller rette i vores tjenester, eller hvis det er nødvendigt for at besvare brugerhenvendelser fra dig.

3. Kategorier af personoplysninger og formål med indsamling

Vi behandler følgende kategorier af oplysninger om dig:

 

  • personlige oplysninger som brugernavn, adgangskode, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse opsamles til brug for identifikation af og kontakt til dig i relation til leverancen af CO2Foods service,

  • oplysninger, som anvendes til at skabe overblik over og sammenligne dit forbrug/din økonomi og services relateret hertil, og som du selv har givet os adgang til. Herunder er data om din personlige profil (boligform, familietype, indkomstinterval, region, uddannelsesniveau, beskæftigelsestype, fødselsår og køn),

  • oplysninger vedrørende dit økonomiske forbrug i form af kvitteringsdata, som du giver adgang til hos tredjepart, og forbrugsdata (herunder kvitteringer), som du selv tilføjer til din konto.

Vi opsamler også data om anvendelsen af CO2Food, blandt andet via cookies og logning af metadata (enhed, geografisk placering etc.). Disse data bruges til at analysere brugen af vores services.

Indsamlingen sker således med henblik på at stille vores tjeneste til rådighed for dig. Herudover sker indsamlingen med henblik på bearbejdning og videregivelse til tre-djepart i anonymiseret eller aggregeret form, hvor du aldrig kan identificeres, jf. pkt. 6 nedenfor.

4. Grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger

Ved accept af vores forretningsbetingelser giver du os samtykke til, at dine data indsamles og behandles af DVJ Insights. Grundlaget for vores indsamling og behandling af din personoplysninger er således, at du har givet samtykke til indsamlingen og behandlingen.

Vores indsamling og behandling af personoplysninger om dig følger den til enhver tid gældende lovgivning.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.

5. Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder.

Du har med nogle få, i lovgivningen fastsatte undtagelser, ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og du har ret til at modtage en kopi heraf. Dette kan ske ved henvendelse til mail@co2food.dk.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen dine personoplysninger begrænses.

Som registreret har du endvidere ret til dataportabilitet, hvis konkrete betingelser i data-beskyttelseslovgivningen er opfyldt. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger om dig selv, vi behandler. Hvis det er teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Ved en tilbagetrækning vil behandlingen af dine personoplysninger ophøre, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der f.eks. på grund af dokumentationshensyn er sagligt grundlag for fortsat opbevaring. I det omfang dine personoplysninger indgår i aggregerede data i ikke-personhenførbar form, vil vi fortsætte brugen af de pågældende personoplysninger i denne ikke-personhenførbare form også efter tilbagetrækningen af dit samtykke.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet på mail dt@datatilsynet.dk.

6. Overførsel og videregivelse af personoplysninger

Personlige oplysninger om dig som navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse udleveres ikke til tredjepart.

Øvrige oplysninger om dig anvendes i CO2Food og kan videregives til tredjepart i anonymiseret eller aggregeret form, hvor du som bruger aldrig kan identificeres.

Vi forbeholder os ret til altid at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. Dine personoplysninger kan også i relevant omfang blive videregivet vores eksterne rådgivere, som er underlagt tavshedspligt.

Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder i nødvendigt omfang efter indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

7. Kontaktoplysninger

Såfremt du ønsker at kontakte os om opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger mv., eller såfremt du ønsker dine personoplysninger slettet, kan du rette henvendelse på mail@co2food.dk.

bottom of page